Centrum Udostępniania Dokumentów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
        Oferta dla administracji Strona główna CUD Platforma informatyczna udostępniania Danych (wymagane userid/hasło)
 
© 2011 CUD Co Ltd.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje formalne

Adres siedziby spółki:

ul. Farbiarska 7a

02-862 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy

XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - 0000418999

Właściwym dla spółki jest Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów